Title:

Trybvnał Boski z Krzyza Iezvsowego : W. Kościele W. W. O. O. Dominikanow przy doroczney Podwyszenia Krzyza S. Uroczystości w Roku 1723 Ogłoszony : a potym Wielmozney JMCI Pani Magdalenie z Ielcow Roiewskiey [...] Przez X. Jozefa Antoniego Łodzińskiego [...] Franciszkana dedykowany [...].

Alternative title:

Trybunał Boski z Krzyża Jezusowego

Creator:

Łodziński, Józef Antoni (ante 1692-1738).

Description:

Błędy w paginacji: brak sygn. k. [1], błędne sygn. 4 k. )( [i.e. )*( ]. ; Nazwa wydawnictwa oraz data dzienna wyd. ustalona na postwie Bibliogr. Lubel. ; Na verso s. tyt. miedzioryt kartusz z herbami: Rojowskich-Cholewa, Jelców- Leliwa, z herbami Szczerniawa, Jelita, Radwan oraz wiersz na herby.

Place of publishing:

Lublin

Digitisation sponsor:

"Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

[Druk. Jezuitów]

Contributor:

Rojowska, Magdalena (ca 1670- ). ; Drukarnia Jezuitów (Lublin).

Date issued:

ante 20.IV.] 1724.

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Format:

application/pdf

Extent:

[14] k., sygn. )*(4, A-D2, E1 2°.

Bibliographic citation:

Bibliogr. Lubel., 534

Call number:

XVIII.3706 adl.

Language:

pol

Is version of:

Oryginał drukowany.

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10005 - Sekcja Starych Druków - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx003401239