Title:

Przymowienie Się Jasnie Wielmożnego Michała Korwina Kochanowskiego Posła Z Wdztwa Sandomirskiego Po przeczytaney Relacyi Deputowanych do examinowania oskarżonych o bunty, Na Sessyi Seymowey semotis Arbitris Dnia 29. Marca 1790. Roku Miane.

Creator:

Kochanowski, Michał Ambroży Józef (1757-1832).

Description:

Tyt. nagł.

Place of publishing:

[Warszawa]

Digitisation sponsor:

"Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

(w Drukarni J.K.Mci i Rzeplitey u XX. Scholarum Piarum)

Contributor:

Drukarnia Pijarów (Warszawa).

Date issued:

[post 29 III 1790].

Date created:

[post 29 III 1790].

Date copyrighted:

[post 29 III 1790].

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Format:

application/pdf

Extent:

[4] k., sygn. A4 4°.

Bibliographic citation:

Estr. XV-XVIII, 19, 371.

Call number:

XVIII.1876 adl.

Language:

pol

Is version of:

Oryginał drukowany.

Has format:

Dostępne także w wersji elektronicznej.

Is format of:

Dostępne także w wersji elektronicznej.

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10005 - Sekcja Starych Druków - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx002753924