Object structure

Title:

Treść przedmiotów w tomie pierwszym pisma Młoda Polska zawartych (1838 )

Alternative title:

Wiadomości Historyczne i Literackie

Contributor:

Januszkiewicz, Eustachy (1805-1874).

Subject:

Polacy życie intelektualne 19 w. za granicą czasopisma. ; Polska 1832-1863 (Okres międzypowstaniowy) czasopisma. ; Literatura emigracyjna polska ; Czasopisma polskie

Spatial coverage:

Polska

Description:

Treść przedmiotów w tomie pierwszym pisma Młoda Polska zawartych (1838 ).

Place of publishing:

fr ; Paryż

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Księgarnia i Drukarnia A. Jełowieckiego i Sp.

Date issued:

1838

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Format:

application/pdf

Extent:

21 cm

Call number:

V-959

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

pol

Is version of:

Oryginał drukowany.

Replaces:

Wiadomości Krajowe i Emigracyjne 1837

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ; Oddział Zbiorów Cyfrowych ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL

VTLS_035:

ff2001520184