Object

Title: Miesięcznik Fotograficzny : pismo ilustrowane poświęcone sztuce fotograficznej i gałęziom pokrewnym : organ Lwowskiego Towarzystwa Fotograficznego i Towarzystwa Fotografów Amatorów w Krakowie / red. Józef Świtkowski, red. odp. Roman Brzezińsk

Contributor:

Świtkowski, Józef (1876-1942). ; Brzeziński, Roman. ; Barwik, Władysław. ; Borzemski, Władysław. ; Bujak, Jan (1935- ). ; Lwowskie Towarzystwo Fotograficzne. ; Towarzystwo Fotografów Amatorów (Kraków).

Description:

Mies. ; R. 1, z. 1 (20 maja 1907)-R. 5, nr 48 (grudz. 1911); R. 5, nr 1 (20 grud. 1924)-R. 12, nr 144 (grudz. 1931). ; Opis także na podstawie katalogów online: ZNiO (Czasopisma polskie wydane do 1945 r. w zbiorach Biblioteki im. Stefanyka we Lwowie), Instytutu Sztuki PAN. ; Od R. 3, nr 39 (lip. 1910) ? brak podtyt.; podtyt. okł.: organ Lwowskiego Towarzystwa Fotograficznego i Tow. Fotografów Amatorów w Krakowie : pismo ilustrowane poświęcone sztuce fotograficznej i gałęziom pokrewnym : wychodzi 20 każdego miesiąca w objętości 24 stron dużej ósemki, wydawany przez Władysława Borzemskiego, pod redakcją Romana Brzezinskiego przy współudziale najwybitniejszych sił krajowych i zagranicznych. ; Od R. 3, nr 39 (lip. 1910) ?: Lwów : Druk. Udziałowa. ; Od R. 3, nr 39 (lip. 1910) ? format 23 cm. ; Od 1910 ? paginacja ciągła w obrębie rocznika. ; Od 1925 ? podtyt.: organ Lwowskiego Towarzystwa Fotograficznego i Tow. Fotografów Amatorów w Krakowie : pismo ilustrowane poświęcone sztuce fotograficznej i gałęziom pokrewnym : wychodzi 20 każdego miesiąca w objętości 16 stron dużej ósemki. ; Od 1925 ? red. odp. Józef Świtkowski (red. nacz. od z. 4, wg okł. od z. 3 ?) ; Od 1925 ? wyd. Barwik i Borzemski. ; Od 1925 ?: Lwów : Druk. Narodowa. ; Od 1926 z. 3 ? trzeci podtyt.: wychodzi we Lwowie 20 każdego miesiąca. ; Od 1928 ? brak podtyt.; podtyt. okł. (i na k. tyt. rocznika): pismo ilustrowane poświęcone sztuce fotograficznej i gałęziom pokrewnym, wychodzi we Lwowie pod redakcją Józefa Świtkowskiego nauczyciela Uniwersytetu we Lwowie, ul. św. Marka 5. ; Od 1928 format 28 cm. ; Od nr 112 (kwiec. 1929) podtyt. okł.: pismo ... pod redakcją Józefa Świtkowskiego nauczyciela Uniwersytetu we Lwowie. ; Nr 133 (stycz. 1931) wyd. Barwik i Borzemski, Jan Bujak. ; Nr 135 (marz. 1931) i na k. tyt. rocznika: Lwów : Druk. Narodowa Edward Zimny. ; Od 1927 ? tylko numeracja ciągła. ; W 1924 ukazał się tylko z. 1 (wg Szulca).

Abstract:

Nr 39 (lip. 1910) zawiera: Polskie słownictwo fotograficzne / Henryk Mikolasch, Józef Świtkowski. S. 45-52. ; Zawiera przegląd polskiej i obcej prasy specjalistycznej.

Place of publishing:

Lwów ; un

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Władysław Borzemski : Lwowskie Towarzystwo Fotograficzne Druk. Polonia).

Date issued:

1907-1911, 1924-1931

Format:

application/octet-stream ; application/pdf

Extent:

24 cm

Call number:

V-10988

Bibliographic citation:

Materiały do historii fotografii polskiej. [T.] 1, Bibliografia 1836-1956 / Marian Szulc, s. 16-17. ; Prasa lwowska w latach 1864-1918. Bibliografia / Jerzy Jarowiecki, poz. 466. ; Prasa lwowska w dwudziestoleciu międzywojennym. Próba bibliografii / Jerzy Jarowiecki, Barbara Góra, poz. 871.

Language:

pol

Is version of:

Oryginał drukowany.

Is replaced by:

Kamera Polska 1932-1933

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ; Oddział Zbiorów Cyfrowych

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL

VTLS_035:

xx001017695

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information