Title:

Nieodzałowana Dla Oyczyzny Szkoda w powszechney życia ustawie Smierci, Sława Nieśmiertelna w zasługach dopełnionych Jaśnie Oświeconego Xiążęcia Jmci. Pawła Na Lubartowie Lubartowicza Sanguszka, Wielkiego W.X.Litewskiego Marszałka Krzemienieckiego, Czerskiego &c. Starosty, Na wprowadzeniu ciała do WW.XX. Kapucynów Kościoła w Lublinie Ogłoszona Przez X. Kościoła Societatis JESU Kaznodzieię Ordynariusz Roku Pańskiego 1750. Dnia 25. Maja.

Alternative title:

Nieodżałowana dla ojczyzny szkoda w powszechney życia ustawie

Creator:

Czapski, Antoni (1709-1759).

Description:

Na k. tyt. verso znajduje się drzeworyt przedstawiający kartusz z herbami Duninów-Łabędź oraz Sanguszków-Pogoń Litewska, pod drzworytem znajduje się wiersz "Na Herbowne Kleynoty J.O. Xiąząt Sanguszków y Duninów". ; R. wyd. i data dzienna ustalona na podstawie tyt. ; Na k. [2] rekto dedykacja: "Jasnie Oswiecona Moscia Xięzna Pani y Dobrodziyko", dla księżnej Barbaray z Duninów Sanguszkowej żony zmarłego, podpisał Antoni Czapski. ; Aut. Antoni Czapski ustalony na podstawie Estr.

Place of publishing:

W Lublinie

Digitisation sponsor:

"Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

w Drukarni J.K.Mci Coll: Soc: Jesu

Contributor:

Sanguszkowa, Barbara Urszula (1718-1791). ; Drukarnia Jezuitów (Lublin).

Date issued:

[post 25 V 1750].

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Format:

application/pdf

Bibliographic citation:

Estr. XV-XVIII, 16, 514 ; Bibliogr. Lubel., 147

Call number:

P.XVIII.2148

Language:

pol

Is version of:

Oryginał drukowany.

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10005 - Sekcja Starych Druków - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx003427311