Object structure

Title:

Odrodzenie : czasopismo / [red. Stow. Kat. Młodz. Akad. Odrodzenie Lublin-Uniwersytet]

Alternative title:

Odrodzenie : czasopismo. R. 1, nr 1 (marzec 1935)

Contributor:

Towarzystwo Wiedzy Chrześcijańskiej ; Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej "Odrodzenie" (Lublin)

Subject:

Studenci Polska Lublin 1900-1945 czasopisma ; Dzienniki i czasopisma studenckie Polska Lublin 1900-1945 ; Czasopisma polskie 1900-1945

Description:

Dwutyg. R. 5, nr 1, (1938)-R. 5, nr 12, (1939) ; Niereg. (R. 1, nr 1 (1935)-R. 4, nr 7 (1938) ; R. 1, Nr 1 (1935)-nr. 12, r. 5(1939) ; Tyt. okł. ; Opis na podst. R. 2, nr 4 (1936) i uzup. wg CKTCz BN ; Od R. 2, nr 1/2 (1935) zm. podtyt.: miesięcznik akademicki ; Od R. 5, nr 1 (1938) zm. podtyt.: dwutygodnik akademicki ; "Odrodzenie", czasopismo katolickiej młodzieży akademickiej, wydawane było przez Towarzystwo Wiedzy Chrześcijańskiej ; Red., wyd. i druk. na ost. str. pod tekstem

Place of publishing:

Lublin ; (Lublin)

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Towarzystwo Wiedzy Chrześcijańskiej Drukarnia Państwowa) ; (Druk. M. Kossakowska)

Date issued:

1935-1939

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk) ; s - czasopismo

Format:

image/x.djvu

Extent:

32-42 cm

Call number:

V-4844

Bibliographic citation:

Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce, 1918-1944 / Zygmunt Zieliński. - Lublin, 1981, s. 202

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

pol

Is version of:

Oryginał drukowany

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx001245165