Object structure

Title:

Momus. T. 2, nr 2 (1820)

Contributor:

Żółkowski, Fortunat Alojzy (1777-1822).

Subject:

Prasa satyryczna ; Czasopisma literackie ; Literatura polska ; Humor polski ; Czasopisma polskie

Description:

Tyg. ; T. 2, nr 2 (1820).

Place of publishing:

Warszawa ; pl

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

[s.n.] w Drukarni przy ul. Św. Jerzego pod nr 1782).

Date issued:

1820

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Format:

application/pdf

Extent:

17 cm

Call number:

V-1758

Bibliographic citation:

Bibliografia czasopism warszawskich 1579-1981. - Warszawa, 2001, t. 3, poz. 5095. ; Estr. XIX, t. 5, s. 326. ; Zapomniana satyra polityczna i społeczna czasów Królestwa Kongresowego ("Momus" i "Pot-pourri" Alojzego Żółkowskiego z lat. 1820-1821)/ A. Kowalska [w:] Prace Polonistyczne. - Seria X (1952) ; Bibliografia czasopism warszawskich. - Warszawa, 2001, poz. 5095

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

pol

Has version:

Momus [Wyd. 4] 1836 ; Momus 1824 ; Momus 1829

Is version of:

OryginaƂ drukowany.

Is format of:

Dostępne również w formie elektronicznej.

Replaces:

Wyd. 2 w 1924 ;wyd. 3 w 1829 r., wyd. 4 w 1836.

Is replaced by:

Wyd. 2 w 1924 ;wyd. 3 w 1829 r., wyd. 4 w 1836. ; Pot Pourri 1821

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ; Oddział Zbiorów Cyfrowych ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL

VTLS_035:

xx001168820