Title:

Liber privilegia exemptiones, immunitates et libertates omnes. Ex originalibus suis fideliter ad litteram descriptas continens. Quibus gaudet Monasterium Vitouiense Candidissimi Ordinis Praemonstratensis Diaecesis Gneznensis [sic!] in inclito regno Poloniae fundatum seu erectum. Cura et labore R[everen]di P[atr]is Thomae Sendecky Prioris Monasterij Conventus eiusdem Vitouiensis. Anno D. millesimo sexcentesimo vigesimo sexto compilatus

Creator:

Sendecki, Tomasz

Subject:

Norbertanie (Premonstratensi) ; Witów (Polska) 17 w. ; Historia Kościoła (Polska) 17 w. ; Conventus Monasterii Vitoviensis ; Monasterium Vitoviense

Spatial coverage:

Witów

Temporal coverage:

1246-1719

Description:

Kopiariusz dokumentów konwentu premonstratensów w Witowie sporządzony przez przeora zakonu o. Tomasza Sendeckiego w 1626, uzupełniany przez późniejszych kopistów do 1719 roku. Obejmuje dokumenty z lat 1246-1719. Dokumenty nie są wpisane według porządku chronologicznego

Place of publishing:

Witów

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Date issued:

1626-1719

Type:

t - rękopis

Format:

image/x.djvu

Extent:

[193] k. ; 29 x 19 cm

Call number:

Rkp. 479

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

lat

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL