Object

Title: Ordo Divini Officii Recitandi Missaque Celebrandae Juxta Ritum S. Ordinis Praedicatorum pro Anno Domini ... ad usum Conventus et Monasteriorum in Magno Ducatu Cracoviensi atque in Przyrów Existentium.

Contributor:

Ordo Praedicatorum. Prowincja Galicyjska. ; Drukarnia Związkowa (Kraków).

Description:

Rocz. ; Opis na podst.: 1884. ; W 1884 tyt. współwyd. z : Catalogus Fratrum et Sororum Sacri Ordinis Praedicatorum Conventus et Monasteriorum in Magno Ducatu Cracoviensi atque in Przyrów Existetium pro Anno Domini ...

Table of contents:

Catalogus Fratrum et Sororum Sacri Oedinis Praedicatorum Conventus et Monasteriorum in Magno Ducatu Cracoviensi atque in Przyrów Existetium pro Anno Domini...

Place of publishing:

Cracoviae

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Typographia Związkowa sub Directione A. Szyjewski.

Format:

application/octet-stream

Extent:

17 cm.

Call number:

V-6842

Replaces:

Ordo Peragendi Sacri et Divini Officii Recitandi Proprius Sacro Ordini Praedicatorum Usibus Diocesum Conformatus in Annum ...

Is replaced by:

Directorium Divinii Officii Recitandi Missaque Celebrandae Juxta Ritum Sacri Ordinis Praedicatorum in Regno Poloniae pro Anno Domini ...

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ; Oddział Zbiorów Cyfrowych

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information