Show structure

Title:

Ordo Divini Officii Recitandi Missaque Celebrandae Juxta Ritum S. Ordinis Praedicatorum pro Anno Domini 1884 ad usum Conventus et Monasteriorum in Magno Ducatu Cracoviensi atque in Przyrów Existentium.

Subject:

Ordo Predicatorum. Prowincja Galicyjska kalendarze. ; Kalendarz liturgiczny Polska. ; Prasa katolicka ; Dzienniki i czasopisma religijne

Description:

Rocz. ; Opis na podst.: 1884. ; W 1884 tyt. współwyd. z : Catalogus Fratrum et Sororum Sacri Ordinis Praedicatorum Conventus et Monasteriorum in Magno Ducatu Cracoviensi atque in Przyrów Existetium pro Anno Domini ...

Place of publishing:

Cracoviae

Table of contents:

Catalogus Fratrum et Sororum Sacri Oedinis Praedicatorum Conventus et Monasteriorum in Magno Ducatu Cracoviensi atque in Przyrów Existetium pro Anno Domini...

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Typographia Związkowa sub Directione A. Szyjewski.

Contributor:

Ordo Praedicatorum. Prowincja Galicyjska. ; Drukarnia Związkowa (Kraków).

Date issued:

1884

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Format:

application/pdf

Extent:

17 cm.

Call number:

V-6842

Replaces:

Ordo Peragendi Sacri et Divini Officii Recitandi Proprius Sacro Ordini Praedicatorum Usibus Diocesum Conformatus in Annum ...

Is replaced by:

Directorium Divinii Officii Recitandi Missaque Celebrandae Juxta Ritum Sacri Ordinis Praedicatorum in Regno Poloniae pro Anno Domini ...

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ; Oddział Zbiorów Cyfrowych

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL