Show structure

Title:

Directorium Divinii Officii Recitandi Missaque Celebrandae Juxta Ritum Sacri Ordinis Praedicatorum in Regno Poloniae pro Anno Domini 1885.

Subject:

Ordo Praedicatorum. Prowincja Polska kalendarze. ; Kalendarz liturgiczny Polska. ; Prasa katolicka ; Dzienniki i czasopisma religijne

Description:

Rocz. ; 1885

Place of publishing:

Lublini

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Typis Michaelinae Kossakowska.

Contributor:

Kossakowska, Michalina (1836-1894). ; Sakowski, Bazyli (dominikanin). ; Ordo Praedicatorum. Prowincja Polska.

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Format:

application/pdf

Extent:

19 cm.

Call number:

V-6842

Replaces:

Ordo Divini Officii Recitandi Missaque Celebrandae Juxta Ritum S. Ordinis Praedicatorum pro Anno Domini ... ad usum Conventus et Monasteriorum in Magno Ducatu Cracoviensi atque in Przyrów Existentium

Is replaced by:

Ordo Divini Officii Recitandi, Missaque Celebrandae juxta Ritum S. Ord. Praedicatorum pro Anno Domini ... ad usum Conventum Provinciae S. Hyacinthi in Regis Galiciae et Lodomeriae Magnoque Ducatu Cracoviensi Existentium

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Zbiorów Cyfrowych ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL