Show structure

Title:

Ordo Divini Officii Recitandi, Missaque Celebrandae juxta Ritum S. Ord. Praedicatorum pro Anno Domini 1913 ad usum Conventum Provinciae S. Hyacinthi in Regis Galiciae et Lodomeriae Magnoque Ducatu Cracoviensi Existentiumi.

Alternative title:

Ordo Divini Officii Recitandi Missaque Celebrandae Juxta Ritum Sacri Ordinis Praedicatorum ad usum Provinciae S. Hyacinthi C.O.P. in Regis Galiciae et Lodomeriae Magnoque Ducatu Cracoviensi pro Anno Domini ...

Subject:

Ordo Predicatorum. Prowincja Galicyjska kalendarze. ; Kalendarz liturgiczny Polska. ; Prasa katolicka ; Dzienniki i czasopisma religijne

Description:

Rocz. ; 1913.

Place of publishing:

Leopoli

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Typis F. Bednarski (Ant. Poremba).

Contributor:

Różycki, Franciszek Maria. ; Ordo Praedicatorum. Prowincja Galicyjska. ; Drukarnia Szczęsnego Bednarskiego.

Date issued:

1912

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Format:

application/pdf

Extent:

16 cm.

Call number:

V-6842

Replaces:

Directorium Divinii Officii Recitandi Missaque Celebrandae Juxta Ritum Sacri Ordinis Praedicatorum in Regno Poloniae pro Anno Domini ...

Is replaced by:

Ordi Divinii Officii Recitandi Missaque Celebrandae Juxta Ritum S. Ordinis Praedicatorum pro Anno Domini ... ad usum Provinciae Poloniae

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ; Oddział Zbiorów Cyfrowych

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL