Obiekt

Tytuł: Ordo Divini Officii Recitandi Sacrique Peragendi Juxta Ritum S.R.E. & Rubricas Breviarii ac Missalis Romano-Augustiniani ad usum Provinciae Gallicianae Fratrum Ordinis Eremitarum Sancti Patris Augustini : jussu Eximi Adm. Rndi Patris Magistri Constantini Mierzwinski Provinaciae Gallicianae Ejusdem Ordinis Prioris Provinciialis Vigillantissimi Editus pro Anno ...

Tytuł odmienny:

Ordo Divini Officii Recitandi Sacrique Peragendi Juxta Ritum S.R.E. & Rubricas Breviarii ac Missalis Romano-Augustiniani ad usum Provinciae Gallicianae Fratrum Ordinis Eremitarum Sancti Patris Augustiniani : jussu Eximii Adm. Rndi. Patris Magistri Aloysii Kupinski S.T.D. Provinciae Gallicianae Ejusdem Ordinis Provincialis Vigilantissimi ...

Współtwórca:

Dziedzicki, Mateusz Kazimierz (1778-1823). ; Kupiński, Alojzy. ; Mierzwiński, Konstanty. ; Dziubiński, Eustachy. ; Ordo Sancti Augustini. Prowincja Galicyjska.

Opis:

Rocz. ; Opis na podst.: 1801. ; W 1809 r. oprac.: Eustachego Dziubińskiego. ; W 1809 r. oprac.: Aloysius Kupinski. ; Ostatni znany: 1809.

Spis treści:

Współwydany z: Elenchus PP. FF. & SS. JN Provincia Nostra Defunctorum.

Miejsce wydania:

Cracoviae

Sponsor digitalizacji:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Wydawca:

Typis Mathiae Dziedzicki.

Format:

application/octet-stream

Rozmiar:

17 cm.

Sygnatura:

V-10533 A

Zastępuje:

Directorium Divini Officii Juxta Rubr. Brev. & Missal. Romano Augustianini ac Decr. Sac. Rit. Congr. ad usum Provinciae Polonae Fratrum Ordinis Eremitarum S.P. Augustini jussu Exiimii Admodum Reverendi Patris Magistri Simonis Gorski Sacre Theologiae Doctoris ac Ejusdem Provinciae Polonae de Secundo Prioris Provincialis Vigilantissimi editum peo Anno Domini ... 1777

Zastąpiony przez:

Ordo Divini Officii Recitandi Sacrique Peragendi Juxta Ritum S.R.E. & Rubricas Breviarii ac Missalis Romano-Augustiniani ad usum Provinciae Polonae Duc: Vars : FF. Ordinis Eremitarum Sancti Patrius Augustini -1815

Prawa dostępu:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

Licencja :

Domena publiczna (Public domain)

Właściciel praw:

-

Digitalizacja:

Oddział Zbiorów Cyfrowych ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Lokalizacja oryginału:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL

Nazwa wydania Data

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji