Object structure

Title:

Ordo Divini Officii Recitandi Sacrique Peragendi Juxta Ritum S.R.E. & Rubricas Breviarii ac Missalis Romano-Augustiniani ad usum Provinciae Gallicianae Fratrum Ordinis Eremitarum Sancti Patris Augustini : jussu Eximi Adm. Rndi Patris Magistri Constantini Mierzwinski Provinaciae Gallicianae Ejusdem Ordinis Prioris Provinciialis Vigillantissimi Editus pro Anno 1801

Alternative title:

Ordo Divini Officii Recitandi Sacrique Peragendi Juxta Ritum S.R.E. & Rubricas Breviarii ac Missalis Romano-Augustiniani ad usum Provinciae Gallicianae Fratrum Ordinis Eremitarum Sancti Patris Augustiniani : jussu Eximii Adm. Rndi. Patris Magistri Aloysii Kupinski S.T.D. Provinciae Gallicianae Ejusdem Ordinis Provincialis Vigilantissimi ...

Contributor:

Dziedzicki, Mateusz Kazimierz (1778-1823). ; Kupiński, Alojzy. ; Mierzwiński, Konstanty. ; Dziubiński, Eustachy. ; Ordo Sancti Augustini. Prowincja Galicyjska.

Subject:

Ordo Sancti Augustini. Prowincja Galicyjska spisy. ; Prasa katolicka

Description:

Rocz. ; 1801.

Table of contents:

Współwydany z: Elenchus PP. FF. & SS. JN Provincia Nostra Defunctorum.

Place of publishing:

Cracoviae

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Typis Mathiae Dziedzicki.

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Format:

application/pdf

Extent:

17 cm.

Call number:

V-10533 A

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Replaces:

Directorium Divini Officii Juxta Rubr. Brev. & Missal. Romano Augustianini ac Decr. Sac. Rit. Congr. ad usum Provinciae Polonae Fratrum Ordinis Eremitarum S.P. Augustini jussu Exiimii Admodum Reverendi Patris Magistri Simonis Gorski Sacre Theologiae Doctoris ac Ejusdem Provinciae Polonae de Secundo Prioris Provincialis Vigilantissimi editum peo Anno Domini ... 1777

Is replaced by:

Ordo Divini Officii Recitandi Sacrique Peragendi Juxta Ritum S.R.E. & Rubricas Breviarii ac Missalis Romano-Augustiniani ad usum Provinciae Polonae Duc: Vars : FF. Ordinis Eremitarum Sancti Patrius Augustini -1815

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ; Oddział Zbiorów Cyfrowych ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL