Object structure

Title:

Ordo Divini Officii Recitandi Sacrique Peragendi Juxta Calendarium atque S.R.C. Decreta et Rubricas Breviarii Novissimas ad usum Patrum ac Fratrum Ordinis Eremitarum S.P. Augustini Provinciae Polonae pro Anno Domini 1889

Alternative title:

Ordo Divini Officii Recitandi Sacrique Peragendi Anno Domini ... a Patribus ac Fratribus Ordinis Eremitarum S.P. Augustini Conventus Cracoviensis

Contributor:

Ordo Sancti Augustini. Prowincja Polska. ; Drukarnia oo. Paulinów (Częstochowa).

Subject:

Ordo Sancti Augustini. Prowincja Polska spisy. ; Prasa katolicka

Description:

Rocz. ; 1889.

Place of publishing:

[Częstochowa]

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Typis Claromontanis.

Date issued:

1889

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Format:

application/pdf

Extent:

16 cm.

Call number:

V-10533 A

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Replaces:

Directorium Officii ad usum Patrum ac Fratrum Augustianorum Provinciae Polonae pro Anno Domini ...

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ; Oddział Zbiorów Cyfrowych ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL