Object structure

Title:

Rozrywki Przyjemne i Pożyteczne. T. 5 (1826)

Alternative title:

Flora Polska czyli Rozrywki Przyjemne i Pożyteczne : dziełko poświęcone literaturze i poezyi ojczystey

Contributor:

Majeranowski, Konstanty (1787-1851).

Description:

Mies. ; T. 5 (1826) ; Od tomiku 5 (1826) podtyt.: dziełko poświęcone literaturze i poezyi ojczystey przez Konstantego Majeranowskiego.

Place of publishing:

Kraków

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

K. Majeranowski w druk. J. Mateckiego).

Date issued:

1826

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Format:

application/pdf

Extent:

16 cm

Call number:

V-7969

Bibliographic citation:

Estr. XIX, t. 4 s. 130-131.

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Has format:

Dostępne również online.

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna ; "Dla zapobieżenia przedrukowaniom, każdy egzemplarz oznaczony będzie własnoręcznym podpisem wydawcy. Egzemplarze takowym nieopatrzone, prawnie poszukiwane będą".

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ; Oddział Zbiorów Cyfrowych ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL