Object structure

Title:

Skład Osobowy, Spis Wykładów i Instytucyj Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Roku Akad[emickim] 1937/1938

Alternative title:

Skład Osobowy, Spis Wykładów i Instytucyj Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; Skład Osobowy, Spis Wykładów i Instytucji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Roku Akad[emickim] ...

Contributor:

Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Subject:

Katolicki Uniwersytet Lubelski czasopisma. ; Katolicki Uniwersytet Lubelski personel spisy. ; Katolicki Uniwersytet Lubelski programy nauczania.

Description:

Rocz. ; W roku akad. 1937/1938.

Place of publishing:

Lublin

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Nakładem Uniwersytetu

Date issued:

-

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Format:

application/pdf

Extent:

21-23 cm.

Call number:

V-663

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Replaces:

Spis Wykładów i Wykaz Instytucyj Uniwersyteckich 1918/1919-1932/1933

Is replaced by:

Skład Osobowy, Spis Wykładów i Instytucji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Roku Akad. ... oraz Sprawozdanie za Lata Poprzednie 1946/1947-1974/1975

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ; Oddział Zbiorów Cyfrowych ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL