Title:

Dokument Piotra Firleja z Dąbrowicy i Piotra Pszonki z Babina z 1499 r.

Creator:

Firlej, Piotr (?-1499) ; Pszonka, Piotr (ca 1444-?)

Description:

1499, 9 września, Lublin. Feria secunda proxima post festum sancti Corbiniani, Lublini.Piotr Firlej z Dąbrowicy (de Dambrowicza) sędzia ziemski lubelski i Piotr Pszonka z Babina (de Babin), podsędek lubelski zaświadczają, że Łukasz Kaszowski [syn Mikołaja] zapisuje swojej żonie Urszuli [Siennickiej], córce Jana z Sienna [de Siennicza], czterysta grzywien na swoich dobrach Wysokie zabezpieczając na tych dobrach jej posag w kwocie 200 grzywien i ofiarowane przez męża wiano w kwocie 200 grzywien.Podpis własnoręczny pisarza ziemskiego lubelskiego Mikołaja [z Kijan].Lista świadków.

Place of publishing:

Lublin

Digitisation sponsor:

"Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Date:

1499-09-09

Type:

t - rękopis

Format:

application/pdf

Extent:

[1] 26,5 x 17,5 x 3 cm

Call number:

Dypl. 90

Source:

Oryg. ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

lat

Rights:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10004 - Sekcja Rękopisów - Biblioteka Uniwersytecka KUL