Object structure

Title:

50-lecie Koła Polonistów Studentów KUL 1970 r.

Creator:

Kolasa, Janusz

Subject:

Koło Polonistów Studentów KUL ; Brajerski, Tadeusz (1913-1997) ; Papierkowski, Stanisław ; Kłoczowski, Jerzy ; Starnawski Jerzy (1922-2012) ; Kunowski, Stefan (1909-1977) ; Wiśliński, Jan (1905-2001) ; Kukołowicz, Teresa (1925-2014) ; Woronowski, Franciszek (1914-2002)

Description:

Siedzą: pierwszy od lewej ks. dyr. Franciszek Woronowski, drugi od lewej prof. Tadeusz Brajerski, pierszy od prawej prof. Jerzy Kłoczowski, drugi od prawej adiunkt Jerzy Starnawski, trzeci od prawej prorektor ks. prof. Stanisław Papierkowski ; w drugim rzędzie: pierwszy od lewej doc. Stefan Kunowski, drugi od lewej mgr Jan Wiśliński, trzecia od lewej dr Teresa Kukołowicz

Digitisation sponsor:

"Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Date issued:

1970

Type:

k - dokumenty ikonograficzne (dwuwymiarowe)

Format:

image/jpeg

Extent:

1 fot. (11,4 x 18 cm)

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

Rights holder:

-

Project:

Jubileusz 100 lecia KUL

Digitisation:

Oddział Zbiorów Cyfrowych ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

Archiwum Uniwersyteckie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II