Obiekt

Tytuł: Sprawozdanie za Miesiąc ... = Bulletin Mensuel pour ... / Wydział Statystyczny przy Magistracie Miasta Lublina

Tytuł odmienny:

Bulletin Mensuel pour ... ; Sprawozdanie za ... i ... ... Roku ; Sprawozdanie za Rok ...

Współtwórca:

Lublin (Polska). Magistrat. Wydział Statystyczny. ; Lublin (Polska). Magistrat. Miejskie Biuro Statystyczne.

Zakres przestrzenny:

Lublin (Polska)

Opis:

Sprawozdanie (Wydział Statystyczny przy Magistracie Miasta ; Lublin) ; Sprawozdanie (Miejskie Biuro Statystyczne ; Lublin ) ; Tyt. okł. ; Kwart., 1925-1928 ; Częstotliwość zmienna, 1918-1924 ; 1918, (stycz.)-. ; W l. 1919-1925 wyd. powielaczowe. ; W l. 1926, 1928 Drukarnia Magistratu M. Lublina. ; Od 1919-1920 dane miesięczne wydawane kwartalnie, od 1921-1924 dane miesięczne zebrane w roczniku. ; Ostatni znany: 1928 (kwiec./maj/czerw.). ; Od 1920 (lip./sierp./wrzes.) / Miejskie Biuro Statystyczne w Lublinie.

Miejsce wydania:

Lublin

Sponsor digitalizacji:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Wydawca:

nakł. Gminy Miasta Lublina Druk. "Ziemiańska").

Data wydania:

1918-[1928]

Format:

application/octet-stream

Rozmiar:

36 cm

Cytata bibliograficzna:

V-7250

Język:

Za r. 1918 tekst równol. pol., fr.

Prawa dostępu:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

Licencja :

Domena publiczna (Public domain)

Właściciel praw:

-

Digitalizacja:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ; Oddział Zbiorów Cyfrowych

Lokalizacja oryginału:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL

Nazwa wydania Data

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji