Object structure

Title:

Lubelski Tygodnik Sportowy. R. 1, nr 4 (1924)

Contributor:

Paszkowski, Augustyn. ; Wydawnictwo Lubelskiego Tygodnika Sportowego.

Subject:

Sport 1900-1945 czasopisma. ; Sport 1900-1945 Polska czasopisma. ; Sport 1900-1945 Polska Lublin (region) czasopisma. ; Prasa sportowa

Description:

R. 1, nr 4 (1924) ; W R. 1, nr 2 (1924) podtyt.: poświęcony wyłącznie wychowaniu młodzieży i sprawom rozwoju sportu w wojew. lubelskim. ; Od R. 1, nr 3 (1924) podtyt.: poświęcony wyłącznie wychowaniu fiz. młodzieży i sprawom rozwoju sportu w woj. lub. ; Od R. 1, nr 13 (1924) podtyt.: poświęcony wyłącznie wychowaniu fizycznemu młodzieży i sprawom rozwoju sportu w województwie lubelskim.

Place of publishing:

Lublin

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Wydawnictwo Lubelskiego Tygodnika Sportowego

Date issued:

1924

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Format:

application/pdf

Extent:

29 cm

Call number:

V-14270

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Digitisation:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ; Oddział Zbiorów Cyfrowych ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL