Object

Title: Express Lubelski i Wołyński / [dyr. Franciszek Głowiński, red. Wacław Gralewski].

Contributor:

Gralewski, Wacław (1900-1972). ; Głowiński, Franciszek (1894-[1944]).

Spatial coverage:

Wołyń (Ukraina ; region) ; Lublin (Polska ; region)

Description:

Dz. ; 1931, nr 16 (16 stycznia)-R. 17 (wrzes. 1939). ; Tyt. wg nagł. ; Opis uzup. na podst.: BWCN online oraz Katalog czasopisma lubelskich.- Lublin 1974; poz. 162, s. 34. ; Zachował się nr z datą 23 października 1939 wg : Scriptores, t.1, nr 30 (2006) s. 233. ; Ozn. numeracji Roczników nieregularne.

Table of contents:

Dod.: Dodatek Niedzielny do "Expessu Lubelskiego i Wołyńskiego". ; Dod.: Nowiny Wyborcze Bezpartyjnego Bloku Pracy Gospodarczej - nr 1-5 z kwietnia 1934r. ; Dod.: Niepodległość - wyd. Komitet Obchodu 20-lecia Czynu Legionowego w Lublinie z dn. 5 sierpnia 1934r. ; Dod. Życie Gospodarcze nr z dn. 31 stycznia 1937r. ; Dod.: Ilustracja Świąteczna, dodatek tygodniowy od 27 września 1936r. ; Dodatek Niedzielny do "Expressu Lubelskiego i Wołyńskiego" z dnia ... ; Nowiny Wyborcze Bezpartyjnego Bloku Pracy Gospodarczej ; Niepodległość ; Życie Gospodarcze ; Ilustracja Świąteczna

Place of publishing:

Lublin

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Franciszek Głowiński Drukarnia "Sztuka".

Date issued:

1931-1939

Format:

application/octet-stream

Extent:

54 cm

Call number:

V-0363

Has format:

Dostępne również w postaci elektronicznej.

Replaces:

Express Lubelski 1923-nr 15 (1931)

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Digitisation:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ; Oddział Zbiorów Cyfrowych

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information