Object structure

Title:

Express Lubelski. 13 Grudzień (1930)

Contributor:

Gralewski, Wacław (1900-1972). ; Modliński, Konstanty Bolesta- (1887-1966). ; Głowiński, Franciszek (1894-[1944]).

Subject:

Dzienniki polskie aspekt polityczny 1900-1945. ; Dzienniki polskie aspekt społeczny 1900-1945. ; Lublin (Polska ; region) 1900-1945 czasopisma.

Spatial coverage:

Lublin (Polska ; region)

Description:

13 Grudzień (1930) ; Wszystkie nr ozn. datą dzienną; ozn. numeracji Roczników i poszczególnych nr - nieregularne.

Place of publishing:

Lublin

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Sp. z o.o. "Prasa Polska" : Ryszard Chmielewski

Date issued:

1930

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Format:

application/pdf

Extent:

54 cm

Call number:

V-0363

Has format:

Dostępne również w postaci elektronicznej.

Is replaced by:

Express Lubelski i Wołyński nr 16 (1931)-1939

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Digitisation:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ; Oddział Zbiorów Cyfrowych

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL