Object structure

Title:

Słowo Polskie : tygodniowy dodatek ilustrowany. R. 1, nr 15 (1925) : bezpłatny dodatek do Nr 328 "Słowa Polskiego"

Alternative title:

Dodatek Ilustrowany ; Tygodniowy Dodatek Ilustrowany ; Słowo Polskie : tygodniowy dodatek ilustrowany : bezpłatny dodatek do Nr ... "Słowa Polskiego".

Subject:

Lwów (Ukraina) 1900-1945 czasopisma. ; Czasopisma ilustrowane ; Czasopisma polskie

Spatial coverage:

Lwów (Ukraina)

Description:

Słowo Polskie : tygodniowy dodatek ilustrowany. R. 1, nr 15 (30 listopada 1925). ; Dodatek do nr 328 "Słowa Polskiego". ; Defekt stroy 1 (wyrwane zdjęcie).

Place of publishing:

Lwów

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Wydawnictwo Drukarni Narodowej

Date issued:

1925

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Format:

application/pdf

Extent:

40 cm

Call number:

V-01104 A

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Digitisation:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ; Oddział Zbiorów Cyfrowych ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL