Object structure

Title:

Lwowskie Wiadomości Muzyczne i Literackie : organ Związku Muzyków-Pedagogów, poświęcony sprawom kultury muzycznej i twórczości literackiej. R. 5, nr 4=53 (1930) 1 kwietnia 1930

Contributor:

Gołębiowski, Władysław (redaktor). ; Polski Związek Muzyków-Pedagogów (Lwów).

Subject:

Muzyka czasopisma. ; Czasopisma literackie. ; Czasopisma polskie

Description:

Mies. ; R. 5, nr 4=53 (1930) 1 kwietnia 1930 ; 1927-1931 podwójna numeracja: R. 2 nr 1=14 (10 stycz. 1927)-R.6, nr 6=67 (8 czerw. 1931); od R. 7 , nr 68 (23 list. 1932) kontynuacja numeracji ciągłej.

Place of publishing:

Lwów

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Polski Zw. Muzyków-Pedagogów

Date issued:

1930

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Format:

application/pdf

Extent:

50 cm

Call number:

V-0239

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

pol

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Digitisation:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ; Oddział Zbiorów Cyfrowych ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL