Object

Title: Słowo Polskie : wychodzi codziennie rano / [Wyd. i red. odpow. Bronisław Komorowski]

Contributor:

Wasilewski, Zygmunt (1865-1948). ; Rossowski, Stanisław (1861-1940). ; Szczepanowski, Stanisław Antoni (1846-1900). ; Romanowicz, Tadeusz (1843-1904). ; Komorowski, Bronisław (1847-1919).

Spatial coverage:

Lwów (Ukraina)

Description:

Dz., 1921 nr 437- ; Dz., 1896-1897, nr 95 ; 2 x dziennie, 1897 nr 96-1921, nr 436 ; 1896 nr 1 (1 stycz.)- 1899 nr 309 (31 grud.) ; R. 5, nr 1 (1 stycz. 1900)- R. 38, nr 30 (2 lut. 1934). ; Wg bibliogr. pierwszym red. nacz. był. Tadeusz Romanowicz. Od 1896 nr 256 (1 list.) wyd. i red. nacz. Stanisław Rossowski ; od 1897 nr 70 (27 mar.) wyd. Stanisław Szczepanowski ; od lut.1902: Zygmunt Wasilewski. Od 1918 częste zmiany red. ; Wg inf. red. w R. 38, nr 30 (2 lut. 1934): "Abonenci pisma otrzymywać będą w zamian "Gazetę Lwowską" dotychczas sfuzjowaną ze "Słowem Polskim". ; Opis również na podst. Biblioteki Cyfrowej oraz "Organizacja i działalność lwowskiej Spółki Wydawniczej "Słowa Polskiego" (1895-1938)" / E. Wójcik [w:] RHPP . - 2014, z. 1. ; W 1895 ukazały się numery "Na Okaz" z datą: 24 grud., 28 grud., 29 grud., 31 grud. ; Od 1900 wprowadzono numerację roczną : R. 5. ; Przerwa wydawnicza od R. 20, nr 288 (9 czerw. 1915) do R. 23! nr 1 (21 grud. 1918). W numeracji roczników uwzględniono lata 1916-1917, w których nie ukazywało się czasopismo.

Place of publishing:

Lwów

Digitisation sponsor:

"Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Bronisław Komorowski

Date issued:

1895-1934

Format:

application/octet-stream

Extent:

47 cm

Call number:

V-01104

Bibliographic citation:

Do dziejów prasy galicyjskiej: lwowskie "Słowo Polskie" z 1909 / J. Zieliński [w:] Prasa Współczesna i Dawna. - 1959, Nr 1/2 s.178-197

Has part:

Kalendarz Informacyjny Słowa Polskiego na Rok Przestępny ... . 1912-1923 ; Słowo Polskie : tygodniowy dodatek ilustrowany 1925-1931 ; Ilustracya Polska 1902- ; Kalendarz Ilustrowany Słowa Polskiego na Rok ... 1899-1911 ; Tygodnik Słowa Polskiego 1902-1903 ; Noworocznik "Słowa Polskiego 1899

Has format:

Dostępne również online.

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Digitisation:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ; Oddział Zbiorów Cyfrowych

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information