Object structure

Title:

Rzeczy Piękne : miesięcznik poświęcony architekturze, rzeźbie, malarstwu, ochronie zabytków, kościelnictwu i rzemiosłom. R. 1, nr 3 (1918)

Contributor:

Dobrodzicki, Adam (1882- ).

Subject:

Rzemiosło artystyczne czasopisma. ; Zabytki konserwacja i restauracja czasopisma. ; Sztuka czasopisma.

Description:

Mies. ; R. 2, nr 3 (1919) ; Od R. 2 nr 1 podtyt.: miesięcznik poświęcony architekturze, przemysłowi artystycznemu, oraz sztuce plastycznej ; W R. 2 (1919) na okładce podtyt.: miesięcznik poświęcony architekturze, przemysłowi artystycznemu, oraz innym dziedzinom plastyki.

Place of publishing:

Kraków

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Adam Dobrodzicki

Date issued:

1919

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Format:

application/pdf

Extent:

29 cm

Call number:

V-12005

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Has format:

Dostępne również w wersji elektronicznej w KPBC.

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Digitisation:

Oddział Zbiorów Cyfrowych ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL