Object

Title: Gazeta Ludowa : wychodzi na każdą niedzielę / [wyd. i red. odp. Władysław Korwin Drożeński].

Contributor:

Wyrzykowski, Henryk (1884-1949). ; Korwin Drożeński, Władysław. ; Nikodem, Paweł. ; Jampolski, Włodzimierz (1890-1943). ; Niedbalski, Aleksander Serwacy (1895-1941).

Spatial coverage:

Polska

Description:

Tyg. ; R. 1, no 1 (31 października 1915)-R. 3 nr [45] (1917) ; R. 1, nr 1/5-26/29 (7-21 lip. 1918) ; R. 4, nr 30 (1918)-R.7, nr 9 (1921). ; Tyt. wg nagł. ; Od R.1, no 2 (1915) podtyt.: tygodnik ilustrowany ; Od R.2, nr 51 (17 grudz. 1916) podtyt.: świąteczny tygodnik ilustrowany ; Od R.1[!], no 1/15-26/29 (1918) podtyt.: tygodnik w służbie ojczystej, sprawie zjednoczenia ludu polskiego poświęcony ; Od R.4, no 51 (1918) [?] brak podtyt. ; Od R.2, nr 31 (30 lip. 1916) red. Paweł Nikodem. ; R.1, no 1/15 (1918) red. i wyd. Henryk Wyrzykowski ; Od R.4, no 50 (1918) red. także Włodzimierz Jampolski. ; Od R.6, no 50 (1920) red. H. Wyrzykowski i Aleksander Niedbalski. ; Od R. 2, nr 31 (30 lip. 1916) wyd.: Ludowa Spółka Wydawnicza. ; Od R.4, no 50 (1918) wyd.: Ludowe Towarzystwo Wydawnicze. ; Od R.6, no 49 (1920) wyd.: Ludowe Towarzystwo Wydawnicze w os. H. Wyrzykowskiego. ; Od R.3, no 14 (1917) m. wyd. także: Warszawa; Od R.1[!], no 1/15-26/29 (1918) m. wyd.: Warszawa. ; Od R.4, no 51 (1918) format 43 cm; Od R.5, nr 41 (1919) format 29 cm; Od R.5, nr 44/45 (1919) format 38 cm. ; Numery od 1/15-26/29 (7-21 lipca 1918) ozn. jako R.1.

Place of publishing:

Lublin

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Władysław Korwin Drożeński Drukarnia J. Pietrzykowskiego).

Date issued:

1915-1921

Format:

application/octet-stream

Extent:

28 cm

Call number:

V-3474

Bibliographic citation:

Bibliografia czasopism warszawskich. - Warszawa, 1996, poz.2818.

Has format:

Dostępne również w postaci elektronicznej.

Is replaced by:

Ludowiec - Gazeta Ludowa R.7, nr 10 (6 lut. 1921)-R.12 (1926)

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Digitisation:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ; Oddział Zbiorów Cyfrowych

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information