Object structure

Title:

Gazeta Ludowa : wychodzi na każdą niedzielę. R. 2, nr 13 (1916)

Contributor:

Wyrzykowski, Henryk (1884-1949). ; Korwin Drożeński, Władysław. ; Nikodem, Paweł. ; Jampolski, Włodzimierz (1890-1943). ; Niedbalski, Aleksander Serwacy (1895-1941).

Subject:

Wojna światowa (1914-1918) udział polski czasopisma. ; Edukacja ludowa 1900-1945 Galicja (region) czasopisma. ; Polska sytuacja społeczna 1900-1945 czasopisma. ; Polska życie intelektualne 1900-1945 czasopisma. ; Polska polityka gospodarcza 1918-1939 czasopisma. ; Czasopisma polskie ; Prasa wiejska

Spatial coverage:

Polska

Description:

Tyg. ; R. 2, nr 13 (1916) ; Od R.2, nr 31 (30 lip. 1916) red. Paweł Nikodem. ; Od R. 2, nr 31 (30 lip. 1916) wyd.: Ludowa Spółka Wydawnicza.

Place of publishing:

Lublin

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Władysław Korwin Drożeński Drukarnia J. Pietrzykowskiego).

Date issued:

1916

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Format:

application/pdf

Extent:

28 cm

Call number:

V-3474

Bibliographic citation:

Bibliografia czasopism warszawskich. - Warszawa, 1996, poz.2818.

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Has format:

Dostępne również w postaci elektronicznej.

Is replaced by:

Ludowiec - Gazeta Ludowa R.7, nr 10 (6 lut. 1921)-R.12 (1926)

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Digitisation:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ; Oddział Zbiorów Cyfrowych ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL