Object

Title: Przegląd Artystyczny : dwutygodnik dla spraw teatru, muzyki, kinematografii, sztuk plastycznych, literatury i życia społecznego / Red. Feliks Jordan-Lubierzyński.

Alternative title:

Revue Artistique Polonaise

Contributor:

Jordan-Lubierzyński, Feliks (1883-1965).

Spatial coverage:

Polska

Description:

Niereg. ; 1925, nr 5 (20 wrześ.)-1929, nr 5/6 (10 paźdż.) ; 1935, nr 1 (czerw.)-1939, nr 3/4 (czerw.). ; Opis na podstawie R. 5, nr 1/2 (1 lutego 1929) oraz Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy. ; Od 1929, nr 5/6 podtyt.: czasopismo miesięczne ilustrowane dla spraw tetatru, muzyki, kinematografu, sztuk plastycznych, literatury i życia społecznego. ; Od 1935: czasopismo miesięczne ilustrowane dla spraw teatru, muzyki, sztuk plastycznych, literatury, radia i filmu. ; Podtyt. okl.: dwutygodnik ilustrowany, od 1929, nr 5/6 podtyt. okł.: czasopismo miesięczne ilustrowane. ; Od 1935 format 31 cm. ; M. wyd. Warszawa, Wilno, Łódź, Kraków.

Place of publishing:

Warszawa [etc]

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Feliks Jordan-Lubierzyński

Date issued:

1925-1929, 1935-1939.

Format:

application/octet-stream

Extent:

24 cm

Call number:

V-1056

Bibliographic citation:

Bibliografia Czasopism Warszawskich 1579-1981 T. 3 / Oprac. Konrad Zawadzki. - Warszawa 2001, poz. 7030.

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Digitisation:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ; Oddział Zbiorów Cyfrowych

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information