Object structure

Title:

Samowystarczalność najwyższego dobra u Platona, Arystotelesa i Tomasza z Akwinu.

Alternative title:

Self-sufficiency of the ultimate good in Plato’s, Aristotle's and Thomas Aquinas' works

Creator:

Galewicz, Włodzimierz

Contributor:

Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Subject:

Filozofia historia czasopisma. ; Filozofia czasopisma.

Users' tags:

aksjologia, Platon, Arystoteles, Tomasz z Akwinu, dobro, szczęście, axiology. Plato, Aristotle, Thomas Aquinas, the human good, happiness

Description:

Artykuł z : Roczniki Filozoficzne. T. 49, z. 1 (2001), s. 5-23.

Place of publishing:

Lublin ; pl

Digitisation sponsor:

"Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

TN KUL

Date created:

-

Date issued:

2001

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Format:

application/pdf

Extent:

21 cm

Identifier:

ISSN: 0035-7685

Call number:

V-3594 ; V-3594 A

Language:

pol ; Streszcz. ang. Tadeusz Karłowicz.

Relation:

Tytuł poprzedni

Is version of:

Oryginał drukowany.

Access rights:

Dostępne tylko w sieci KUL

License:

Copyright © - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późn. zm.

Rights holder:

Towarzystwo Naukowe KUL

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL

VTLS_035:

aa95026072

This publication is protected and available only for logged users.