Object structure

Title:

Zbieracz Literacki. T. 2, nr 16 (30 marca 1838)

Contributor:

Czech, Józef (1806-1876).

Subject:

Czasopisma literackie. ; Czasopisma polskie

Description:

Pismo to wychodzi trzy razy w tydzień to jest: w poniedziałek, środę i piątek, o drugiej po południu ; T.2 , nr 16 (30 marca 1838) ; Opis uzup. na podstawie: Bibliografia prasy polskiej 1832-1864, poz. 336. ; Na k. tyt. podtytuł: pismo czasowe.

Place of publishing:

Kraków

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Czcionkami Józefa Czecha

Date created:

1838

Date issued:

1838

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Format:

application/pdf

Extent:

19 cm.

Call number:

V-1232

Bibliographic citation:

Bibliografia prasy polskiej 1832-1864 / B. Korczak. - Warszawa, 1968, poz. 336.

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Replaces:

Zbieracz Literacki i Polityczny 1836-1837

Is replaced by:

Zbieracz Umysłowych Rozrywek T.1 (1839) - T.2 (1839)

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL