Object structure

Title:

Ukaranie Asaela (1 Hen. 10,4-8 ) w kontekście mezopotamskiej literatury zwalczającej czarną magię.

Alternative title:

The Punishment of Asael (1 En. 10:4-8) in Light of Mesopotamian Anti-Witchcraft Literature

Creator:

Drawnel, Henryk

Contributor:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Nauk Biblijnych. ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydawnictwo.

Subject:

Biblia krytyka, interpretacja czasopisma. ; Dzienniki i czasopisma religijne

Users' tags:

1 Enoch, Book of Watchers, Asael, his burial and burning, anti-witchcraft literature, Late Babylonian contex, 1 Henoch, Księga Czuwających, Asael, jego pogrzeb i spalenie, literatura zwalczająca czarną magię, kontekst późnobabiloński

Description:

Artykuł z: The Biblical Annals. Vol. 3 (60) = T. 3, nr 2 (2013), s. 285-307.

Place of publishing:

Lublin

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Wydawnictwo KUL

Date issued:

2013

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Format:

application/pdf

Extent:

24 cm

Call number:

V-38624 ; V-38625 ; GC-7a

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

Tekst pol., streszcz. ang.

Has format:

Dostępne również w formie elektronicznej

Replaces:

Roczniki Biblijne 2009-2010

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ; Insytut Nauk Biblijnych/Wydział Teologii KUL

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL