Object structure

Title:

Kanarek : najniepoważniejszy organ satyry niezależnej, bez najmniejszego udziału najwybitniejszych sił literacko-artystycznych. Nr 1 (1924)

Contributor:

Grus, Kazimierz (1885-1955). ; Świdwiński, Aleksander (1887-1951). ; Drukarnia Sukcesorów T. Jankowskiego (Warszawa).

Subject:

Prasa satyryczna ; Satyra polska

Description:

Tygodnik ; Nieregularne, nr 4 (1924) ; Nr 1 (1924) ; Nr 2 (1924) podtytuł : niezależny tygodnik satyryczny. ; Nr 4 (1924) podtytuł : niezależna gazetka satyryczna. ; Nr 7 (1924) podtytuł : lekkomyśla gazetka tygodniowa. ; Ostatni znany : nr 8 (1924). ; Opis również na podstawie BN. ; Nr 5 (1924) format 35 cm.

Place of publishing:

[Warszawa]

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Aleksander Świdwiński Drukarnia Sukc. T. Jankowskiego).

Date issued:

1924

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Format:

application/pdf

Extent:

45 cm

Call number:

V-0443

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Digitisation:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ; Oddział Zbiorów Cyfrowych ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL