Object structure

Title:

Gazeta Narodowa. R. 12, nr 183 (2 sierpnia 1873)

Alternative title:

Gazeta Narodowa : poranne wydanie głównego numeru ; Gazeta Narodowa : wydanie wieczorne

Contributor:

Dobrzański, Jan (1820-1886). ; Stupnicki, Karol. ; Szumski, Teofil (1839-1899).

Subject:

Stosunki międzynarodowe 19 w. czasopisma. ; Pozytywizm Polska Galicja (region) czasopisma. ; Jeńcy wojenni polscy 19 w. Rosja czasopisma. ; Wyroki 19 w. Polska czasopisma. ; Liberalizm 19 w. Polska czasopisma. ; Czasopisma polskie ; Lwów (Ukraina) 19 w. czasopisma. ; Galicja (region) 19 w. czasopisma. ; Galicja (region) 1900-1945 czasopisma. ; Dzienniki polskie

Spatial coverage:

Lwów (Ukraina) ; Galicja (region)

Description:

R. 12, nr 183 (2 sierpnia 1873)

Abstract:

-

Place of publishing:

Lwów

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Karol Stupnicki z drukarni K. Pillera

Date issued:

1873

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Format:

application/pdf

Extent:

38-55 cm

Call number:

V-0775

Bibliographic citation:

Estr. XIX, t.8, s.193-199.

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Has part:

Tygodnik Niedzielny 1867-1878 ; Do R.4, nr 270 (25 listopada 1865) dołączony jest pierwszy arkusz "Stenograficznych Sprawozdań Sejmowych"

Has format:

Dostępne również online.

Replaces:

-

Is replaced by:

-

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL