Object structure

Title:

Oomoto Internacia : monata organo de la Universala Homama Asocio. Jaro 11, n-ro 4=116 (1935)

Alternative title:

Oomoto (Esperanto ed.)

Contributor:

Ĵinrui Aizen-kai. ; Centra Presejo Esperantista. ; Ōmoto.

Subject:

Esperanto (język sztuczny) czasopisma. ; Ōmoto czasopisma. ; Ĵinrui Aizen-kai czasopisma. ; Czasopisma esperanckie. ; Japonia cywilizacja czasopisma.

Spatial coverage:

Japonia

Description:

Oomoto Internacia : monata organo de la Universala Homama Asocio. Jaro 11, n-ro 4=116 (Aprilo 1935).

Place of publishing:

Paris

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Publisher:

Centra Presejo Esperantista

Date issued:

1935

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Format:

application/pdf

Extent:

23-38 cm

Call number:

V-0957 ( w latach 1926-1930) ; V-19119 (w latach 1932-1935)

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

© Copyright by Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Source of funding:

"Digitalizacja i udostępnienie księgozbioru Esperanto ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL- zadanie finansowane w ramach umowy 776/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”.

Digitisation:

Oddział Zbiorów Cyfrowych ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL