Object structure

Title:

Flandra Katoliko : maandschrift van het Katholiek Vlaamsch Esperanto Verbond : monata revuo de la Flandra Unuiĝo de Katolikaj Esperantistoj. Jg 7=12, nr 2 (Februari 1946)

Contributor:

Deun, J. van. ; Merks, Justus. ; Flandra Unuiĝo de Katolikaj Esperantistoj.

Subject:

Esperanto (język sztuczny) czasopisma. ; Czasopisma esperanckie.

Description:

Flandra Katoliko : maandschrift van het Katholiek Vlaamsch Esperanto Verbond : monata revuo de la Flandra Unuiĝo de Katolikaj Esperantistoj. Jg 7=12, nr 2 (Februari 1946).

Place of publishing:

Borgerhout

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Publisher:

Katholiek Vlaamsch Esperanto Verbond

Date issued:

1946

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Format:

application/pdf

Extent:

27 cm

Call number:

V-20714

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

Tekst hol., esper.

Replaces:

Katholiek Esperanto-Bulletijn 1934-1935

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

© Copyright by Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Source of funding:

"Digitalizacja i udostępnienie księgozbioru Esperanto ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL- zadanie finansowane w ramach umowy 776/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”. ; "Digitalizacja i udostępnienie księgozbioru Esperanto ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL- zadanie finansowane w ramach umowy 776/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę"

Digitisation:

Oddział Zbiorów Cyfrowych ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL