Object structure

Title:

Esperanto : revuo internacia : oficiala organo de Universala Esperanto Asocio. Jaro 27, no 4=368 (Aprilo 1931)

Alternative title:

Esperanto (Rotterdam) ; Revuo Esperanto Internacia ; Revuo Internacia

Contributor:

Hodler, Hector (1887-1920). ; Universala Esperanto Asocio. ; Privat, Edmond (1889-1962).

Subject:

Esperanto (język sztuczny) czasopisma. ; Czasopisma esperanckie.

Description:

Esperanto : revuo internacia : oficiala organo de Universala Esperanto Asocio. Jaro 27, no 4=368 (Aprilo 1931).

Place of publishing:

Rotterdam ; Genève ; Rickmannsworth

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Publisher:

Universala Esperanto-Asocio

Date issued:

1931

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Format:

application/pdf

Extent:

27 cm

Call number:

V-4252

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Relation:

-

Has part:

-

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

© Copyright by Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Source of funding:

"Digitalizacja i udostępnienie księgozbioru Esperanto ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL- zadanie finansowane w ramach umowy 776/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”.

Digitisation:

Oddział Zbiorów Cyfrowych ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL