Title:

Rescripta Generalium et Visitatorum ac Provincialium Ordinationes

Subject:

Tematyka: absolutio nostrorum a peccatoris et censuris, absolutio externorum a peccatoris et censuris, abstinentia, academia, admissio, admionitor, annotata ad regulas admonitoris, aedificia, calix, catalogi, claves, congregationes societatis, debita, exertia spiritualia, mensa, rector, sacrisia et al.

Users' tags:

Societas Iesu, general, reguła, annotata, rescripta

Description:

Odpowiedzi pisemne na ułożone alfabetycznie różne zagadnienia pochodzące z rozporządzeń generałów zakonu jezuitów. Sporządzone najprawdopodobniej w Rzymie dla niemieckiej prowincji jezuitów. Na końcu (od s. 325 do 374 znajduje się appendix). Kodeks jest najpewniej kopią innego rękopisu, o czym mogą świadczyć lakuny w tekście oraz puste strony (np. 72, 228, 261-264, 299, 304, 317).

Place of publishing:

s.l.

Digitisation sponsor:

"Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Date:

XVII w. (?)

Type:

t - rękopis

Extent:

2 karty nieliczbowane + s. 375 + 2 karty nieliczbowane ; 20,5 x 15,8 cm

Call number:

Rkp. 35 A

Language:

lat

Temporal coverage:

XVI - XVII w.

Rights:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Digitisation:

Oddział Zbiorów Cyfrowych

Location of original object:

10004 - Sekcja Rękopisów - Biblioteka Uniwersytecka KUL