Object

Title: Sennacieca Revuo : organo de la Tutmonda Laboristaro / redakcio E. Lanty

Alternative title:

Sennacieca revuo (Paris) ; Sennacieca Revuo. Literatur-Scienca Aldono ; Sennacieca Revuo. Edukata Serio ; Sennacieca Revuo. Scienca Serio ; Sennacieca Revuo. Literatura Serio ; Sennacieca Revuo. Literaturo ; Sennacieca Revuo. Literaturo-Scienco-Pedagogio

Contributor:

Sennacieca Asocio Tutmonda. ; Lanti, Eugène (1879-1947). ; Centra Presejo Esperantista.

Description:

Rocznik, 1952- ; Miesięcznik ; Jaro 2, no. 1=20 (Oktobro 1921)-Jaro 5=9, no 12=90 (Septembro 1928) ; Nova Serio, Jaro 1, no. 1 (10. 03.1933)-Jaro 7, no 6/7=78/79 (Aûgusto-Septembro 1939); N.S.[2] 1952-. ; Opis na podstawie OBV online, http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=e2i&datum=19211001&seite=1&zoom=33 oraz Nova Seria, Jaro 1, n-o 9 (10 Novembro 1933). ; Tytuł wg nagłówka. ; W latach 1933-1944 dodatkowy podtytuł : kultura kaj interhelpa organizo de prolet-esperantistoj. ; Od Jaro 4, no 2=32 (Novembro 1922) podtytuł : oficiala Organo de Sennacieca Asocio Tutmonda. ; W latach 1923-1928 tytuł równocześnie wydawany także w : Moskvo - Leipzig.

Place of publishing:

Paris

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Publisher:

Centra Presejo Esperantista

Date issued:

1921-1928, 1933-1939, 1952-.

Format:

application/octet-stream

Extent:

31 cm

Call number:

V-20195

Has part:

La Nova Epoko 1923 ; Literatur-Scienca Aldono 1923-1927 ; Literaturo-Scienco-Pedagogio 1925-1926

Replaces:

Esperantista Laboristo 1 (1920)-2 (1921)

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

© Copyright by Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Source of funding:

"Digitalizacja i udostępnienie księgozbioru Esperanto ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL- zadanie finansowane w ramach umowy 776/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”.

Digitisation:

Oddział Zbiorów Cyfrowych

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL

Object collections:

Last modified:

Feb 14, 2020

All available object's versions:

https://dlibra.kul.pl/publication/48274

Show description in RDF format:

RDF

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information