Title:

Żywot kapłański Ojca Aleksandra Jełowieckiego ze Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego

Creator:

Jełowiecki Adolf Józef, biskup

Subject:

teologia, historia

Description:

Żywot o. Aleksandra Jełowieckego napisany na luźnych kartach jako brudnopis z dodatkami źródłowymi w postaci kopiowanych listów przysłanych autorowi w odpisach z Rzymu. Praca podzielona na 4 rozdziały; niektóre z nich mają na odrębnych stronach spisy wykorzystanych listów. O szczegółach rękopisu informuje list autorstwa prof. Leona Białkowskiego z datą 19 X 1937 sporządzony w Lublinie. Istniał maszynopis omawianego rękopisu, którego lokalizacja dla autora listu była nieznana.

Digitisation sponsor:

"Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Date:

przed 1937

Type:

t - rękopis

Format:

k. ponumerowane 1-99, 1-4, 100-133, 1-5, 134-262, 1-5 ; 26 x 19 cm

Call number:

Rkp. 265

Source:

Oryg. ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

pol

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Digitisation:

Oddział Zbiorów Cyfrowych ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10004 - Sekcja Rękopisów - Biblioteka Uniwersytecka KUL