#

Object

Title: Lingvo Internacia : monata gazeto por la lingvo esperanto / eldonata de la Klubo Esperantista en Upsala

Contributor:

Cart, Théophile (1855-1931). ; Fruictier, Paul (1879-1947). ; Nylén, Paul (1879-1958). ; Gernet, Vladimir (1870-1929). ; Esperanto clubo (Uppsala).

Description:

Dwutygodnik, 1905-1920 ; Miesięcznik, 1886-1904 ; No 1 (Januaro 1896)-1920. ; W l. 1905-1906 : podtytuł : duomonata organo en Esperanto. ; Od 1907 podtytuł : centra organo de la Esperantistoj. ; Opis na podstawie OBV online oraz Jaro 10, n-ro 16=124 (Aûgusto 1905). ; Redaktorzy w latach: Vladimir Gernet 1895-1897 ; Paul Nylén: 1897-1901 ; Paul Fruictier: 1901-1907 ; Théophile Cart: 1907. ; Późniejsze miejsce wydania : Paryż. ; W 1895 wydano numer próbny : Prova numero (December 1895).

Place of publishing:

Upsala

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Publisher:

Vladimir Gernet

Date issued:

1896-1920

Format:

application/octet-stream

Extent:

21 cm

Call number:

V-19564

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

© Copyright by Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Source of funding:

"Digitalizacja i udostępnienie księgozbioru Esperanto ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL- zadanie finansowane w ramach umowy 776/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”.

Digitisation:

Oddział Zbiorów Cyfrowych

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL

Object collections:

Last modified:

Feb 14, 2020

All available object's versions:

https://dlibra.kul.pl/publication/48437

Show description in RDF format:

RDF

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information