Obiekt

Tytuł: Lingvo Internacia : monata gazeto por la lingvo esperanto / eldonata de la Klubo Esperantista en Upsala

Współtwórca:

Cart, Théophile (1855-1931). ; Fruictier, Paul (1879-1947). ; Nylén, Paul (1879-1958). ; Gernet, Vladimir (1870-1929). ; Esperanto clubo (Uppsala).

Opis:

Dwutygodnik, 1905-1920 ; Miesięcznik, 1886-1904 ; No 1 (Januaro 1896)-1920. ; W l. 1905-1906 : podtytuł : duomonata organo en Esperanto. ; Od 1907 podtytuł : centra organo de la Esperantistoj. ; Opis na podstawie OBV online oraz Jaro 10, n-ro 16=124 (Aûgusto 1905). ; Redaktorzy w latach: Vladimir Gernet 1895-1897 ; Paul Nylén: 1897-1901 ; Paul Fruictier: 1901-1907 ; Théophile Cart: 1907. ; Późniejsze miejsce wydania : Paryż. ; W 1895 wydano numer próbny : Prova numero (December 1895).

Miejsce wydania:

Upsala

Sponsor digitalizacji:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wydawca:

Vladimir Gernet

Data wydania:

1896-1920

Format:

application/octet-stream

Rozmiar:

21 cm

Sygnatura:

V-19564

Prawa dostępu:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

Licencja :

Domena publiczna (Public domain)

Właściciel praw:

© Copyright by Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Źródło finansowania:

"Digitalizacja i udostępnienie księgozbioru Esperanto ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL- zadanie finansowane w ramach umowy 776/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”.

Digitalizacja:

Oddział Zbiorów Cyfrowych

Lokalizacja oryginału:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-02-14

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://dlibra.kul.pl/publication/48437

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Nazwa wydania Data

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji