Object structure

Title:

Progreso : oficala organo dil Uniono por la apliko e propago de la Linguo Internaciona (Ido). Tomo 15, nro. 2=120 (Aprile-Junio 1938)

Alternative title:

Progreso (Leek)

Contributor:

Uniono por la Linguo Internaciona Ido.

Subject:

Esperanto (język sztuczny) czasopisma. ; Czasopisma esperanckie.

Description:

Progreso : oficala organo dil Uniono por la apliko e propago de la Linguo Internaciona (Ido). Tomo 15, nro. 2=120 (Aprile-Junio 1938).

Place of publishing:

Leek

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Publisher:

Uniono por la Linguo Internaciona IDO

Date issued:

1938

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Format:

application/pdf

Extent:

22 cm

Call number:

V-19594

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

© Copyright by Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Source of funding:

"Digitalizacja i udostępnienie księgozbioru Esperanto ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL- zadanie finansowane w ramach umowy 776/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”. ; "Digitalizacja i udostępnienie księgozbioru Esperanto ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL- zadanie finansowane w ramach umowy 776/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę".

Digitisation:

Oddział Zbiorów Cyfrowych ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL