Title:

Bractwo Miłosierdzia w imię Jezusa Chrystusa Zbawiciela naszego nie tylko ku poratowaniu doczesney nędzy ubogich, ale też na ochronienie przez uczynki miłosierne od nędzy wiekuistej wszystkich a tym samym na większą czwść i chwałę Boga w Trójcy Jedynego przy kolegiacie łowickiej odnowione Roku Pańskiego 1792

Description:

Bractwo Miłosierdzia w imię Jezusa Chrystusa Zbawiciela naszego nie tylko ku poratowaniu doczesney nędzy ubogich, ale też na ochronienie przez uczynki miłosierne od nędzy wiekuistej wszystkich a tym samym na większą czwść i chwałę Boga w Trójcy Jedynego przy kolegiacie łowickiej odnowione Roku Pańskiego 1792 przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Stanisława Szembeka i prymasa ksiecia arcybiskupa Michała Poniatowskiego na wzór bractw miłosierdzia ks. Piotra Skargi. Założone w Łowiczu przez arcybiskupa Stanisława Karnkowskiego. Ustawy, statuty szpitala, szkoły dla ubogiej młodzieży itp.

Place of publishing:

Łowicz

Digitisation sponsor:

"Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Date:

1792

Type:

t - rękopis

Format:

application/pdf

Extent:

[1], 137 [dwie ostatnie luźne] k. ; 33, 5 x 22, 5 cm

Call number:

Rkp. 691 A

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

pol ; lat

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Rights holder:

Copyright © by Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Digitisation:

Oddział Zbiorów Cyfrowych ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10004 - Sekcja Rękopisów - Biblioteka Uniwersytecka KUL