Object structure

Title:

L'Esperanto : lecionoj de klasikaj kaj vivantaj lingvoj per Esperanto. An. 2, N 11/12 (1914)

Contributor:

Paolet, Antonio (1880-1960).

Subject:

Esperanto (język sztuczny) czasopisma. ; Czasopisma esperanckie.

Description:

Miesięcznik ; 1913-1915 ; 1921-1922 ; 1928-1939 ; 1949-. ; Opis na podstawie OBV online oraz An. 2, N. 3 (Febr. 1914). ; Opis według nagłówka.

Place of publishing:

S. Vito al Tagliamento

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Publisher:

Paolet Antonio

Date issued:

1913-.

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Format:

application/octet-stream

Extent:

25 cm.

Call number:

V-22644

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Replaces:

Równolegle do opisywanego wydawnictwa wychodziły tytuły: Itala Esperanto-Revuo i Rivista Italiana di Esperanto.

Is replaced by:

Równolegle do opisywanego wydawnictwa wychodziły tytuły: Itala Esperanto-Revuo i Rivista Italiana di Esperanto.

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

© Copyright by Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Source of funding:

"Digitalizacja i udostępnienie księgozbioru Esperanto ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL- zadanie finansowane w ramach umowy 776/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”. ; "Digitalizacja i udostępnienie księgozbioru Esperanto ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL- zadanie finansowane w ramach umowy 776/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę"

Digitisation:

Oddział Zbiorów Cyfrowych ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL