Object structure

Title:

Internacia Medicina Revuo : oficiala Organo de Tutmonda Esperantista Kuracista Asocio. Jaro 8, no 4 (1930)

Contributor:

Briquet, Maurice (1865-1953). ; Vanverts, Julien Louis (1870-1954). ; Tutmonda Esperantista Kuracista Asocio.

Subject:

Esperanto (język sztuczny) czasopisma. ; Czasopisma esperanckie.

Description:

Nieregularne ; Jaro 8, no 4 (1930)

Place of publishing:

Budapest ; Lille

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Publisher:

Tutmonda Esperantista Kuracista Asocio

Date issued:

1930

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Format:

application/octet-stream

Extent:

24 cm

Call number:

V-22462

Bibliographic citation:

Polska Bibliografia Naukowa, https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/43639/surveys/6633.

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Is replaced by:

Medicina Revuo 1951-1963

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

© Copyright by Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Source of funding:

"Digitalizacja i udostępnienie księgozbioru Esperanto ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL- zadanie finansowane w ramach umowy 776/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”. ; "Digitalizacja i udostępnienie księgozbioru Esperanto ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL- zadanie finansowane w ramach umowy 776/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę".

Digitisation:

Oddział Zbiorów Cyfrowych ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL