Object structure

Title:

La Progresanto : studieblad van de Federatie van Arbeiders-Esperantisten in het Gebied van de Nederlandse Taal. Jaargang 11, no 3 (Maart 1949)

Contributor:

Faulhaber, Frits (1893-1979). ; Degenkamp, Gijsbertus Johannes (1895-1973). ; Federative van Arbeiders-Esperantisten in het Gebied van de Nederlandse Taal.

Subject:

Esperanto (język sztuczny) czasopisma. ; Czasopisma esperanckie.

Description:

Miesięcznik ; Jaargang 11, no 3 (Maart 1949)

Place of publishing:

Amsterdam

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Publisher:

Federatie van Arbeiders-Esperantisten in het Gebied van de Nederlandse Taal

Date issued:

1949

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Format:

application/octet-stream

Extent:

24 cm

Call number:

V-22400

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

© Copyright by Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Source of funding:

"Digitalizacja i udostępnienie księgozbioru Esperanto ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL- zadanie finansowane w ramach umowy 776/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”. ; "Digitalizacja i udostępnienie księgozbioru Esperanto ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL- zadanie finansowane w ramach umowy 776/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę"

Digitisation:

Oddział Zbiorów Cyfrowych ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL