Object structure

Title:

Esperanto : revuo internacia : oficiala organo de Universala Esperanto Asocio. Jaro 50, n. 623 (1957)

Alternative title:

Esperanto (Rotterdam) ; Revuo Esperanto Internacia ; Revuo Internacia

Contributor:

Hodler, Hector (1887-1920). ; Universala Esperanto Asocio. ; Privat, Edmond (1889-1962).

Subject:

Esperanto (język sztuczny) czasopisma. ; Czasopisma esperanckie.

Description:

Esperanto : revuo internacia. Jaro 50, n. 623 (1957).

Place of publishing:

Rotterdam ; Genève ; Rickmannsworth

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Publisher:

Universala Esperanto-Asocio

Date issued:

1957

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Format:

application/octet-stream

Extent:

27 cm

Call number:

V-4252

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Has part:

La propagandisto 1910-1913 ; Komerca bulteno 1911 ; Laborista bulteno 1911-1912 ; Virina bulteno 1911-1912 ; Interŝanĝa bulteno 1912-1928 ; Studenta bulteno 1913 ; Anonca bulteno esperantista 1924-1925 ; Ekonomia kuriero 1925 ; Belarto 1958-1961 ; Bulteno de la Internacia Labor-Oficejo 1923-1928 ; Kongresa bulteno de la ... Universala Kongreso de Esperanto 1924-1925 ; Scienca Bulteno 1925 ; Brita Esperantista Asocio: Anonca bulteno de la Brita Esperantista Asocio 1925

Access rights:

Dostępne tylko w sieci KUL

License:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Rights holder:

-

Source of funding:

Digitalizacja i udostępnienie księgozbioru Esperanto ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL- zadanie finansowane w ramach umowy 776/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL