Obiekt

Tytuł: ... Sprawozdanie Dyrekcyi Publicznego Seminaryum Nauczycielskiego Żeńskiego w Lublinie za Rok Szkolny ...

Tytuł odmienny:

... Sprawozdanie Dyrekcyi Państwowego Seminaryum Nauczycielskiego Żeńskiego w Lublinie za Rok Szkolny ... ; ... Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Seminarjum Nauczycielskiego Żeńskiego w Lublinie za Rok Szkolny ... ; Sprawozdanie Dyrekcji Publicznego Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego w Lublinie za Rok Szkolny ... ; Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego w Lublinie za Rok Szkolny ...

Współtwórca:

Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie im. Grzegorza Piramowicza (Lublin) ; Drukarnia Andrzeja Rozdoby

Opis:

Sprawozdanie (Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie im. Grzegorza Piramowicza ; Lublin) ; Rocz. ; 1, za rok szkolny 1916/1917-3, za rok szkolny 1918/1919.

Miejsce wydania:

Lublin ; (Lublin)

Sponsor digitalizacji:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Wydawca:

[s.n.] ; ( Drukarnia A. Rozdoby)

Data wydania:

1917-1919

Format:

application/octet-stream

Rozmiar:

22 cm

Sygnatura:

V-2227

Cytata bibliograficzna:

Katalog czasopism lubelskich / Halina Wolska. - Lublin, 1974, s. 83, poz. 550

Język:

pol

Jest wersją:

Oryginał drukowany

Prawa dostępu:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

Licencja :

Domena publiczna (Public domain)

Digitalizacja:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL

Lokalizacja oryginału:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx003122648

Nazwa wydania Data

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji